Βιωματικά Εργαστήρια από το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου της «Αποστολής»

Το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου της ΑΜΚΕ «Αποστολή» οργανώνει δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια  που απευθύνονται στην κοινότητα.

Το θέμα που προσεγγίζεται έχει τίτλο «Διαζύγιο και παιδί – ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις – πρακτικές προσέγγισης».

Θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Ημέρας, Κουντουριώτου 14, κατά τις ημερομηνίες 24 & 31 Μαΐου 2017 στις 5:30 το απόγευμα. H διάρκεια της εκάστοτε ομιλίας θα είναι δύο ώρες.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε καθημερινά 8:00-14:00 στο τηλ. 22710 82909 κ. Παληού Σμάρω και στην ηλεκτρονική διεύθυνση xios@mkoapostoli.gr .

diazigio(4)